Skip to main content

Psykologisk udredning

Jeg tilbyder psykologiske udredninger af børn og unge, hvor formålet er at danne et grundigt helhedsbillede af barnet/den unge herunder dets kompetencer og udfordringer. Hvis det vurderes relevant, kan det også afklares om barnet eventuelt opfylder kriterierne for en diagnose (f.eks. ADHD/ADD eller Autisme).

 

En udredning består som oftest af:

En anamnesesamtale med jer som forældre, hvor vi taler om jeres barns udviklingshistorie og opvækst.

Diagnostisk interview eller udvidet samtale med jer som forældre

Individuel samtale med barnet

Psykologisk testning

Observation i skole eller daginstitution.

Indsamling og scoring af relevante spørgeskemaer, herunder også besvarelser fra skolen eller daginstitutionen.

På baggrund af udredningen udarbejder jeg en skriftlig rapport med beskrivelse af barnets kompetencer, udfordringer og behov, og eventuelt en vurdering af om barnet opfylder kriterierne for en diagnose. Der gives efterfølgende en tilbagemelding til jer som forældre hvor min vurdering og anbefalinger fremgår. Der kan også gives en tilbagemelding til barnet alt efter barnets alder. Det er muligt at afholde et tilbagemeldingsmøde med skolen eller daginstitutionen eller der kan skrives en udtalelse.

Prisen for en udredning ligger på 10.000-15.000, alt efter behov og antal gange.

Sygesikring Danmark giver tilskud til udredning.

Når et familiemedlem ikke har det godt,
påvirker det hele familien.
Jeg kan hjælpe dig, hvis det, du står i, virker fastlåst og problematisk.
Bettina Damsgaard psykolog i Aarhus sidder på kontor