Skip to main content

WISC-V til børn

Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition bruges til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6:0-16:11 år.:

WISC-V bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højtbegavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder og indlæringsvanskeligheder af forskellig art. WISC-V består af en række delprøver i følgende fem indekser:

Verbal Forståelses Indeks
Visuo-spatialt Indeks
Ræsonnerings Indeks
Arbejdshukommelses Indeks
Forarbejdningshastigheds Indeks

Ud fra disse indekser kan barnets Helskala Intelligens Kvotient (IQ) udregnes.

Som en del af undersøgelsen indgår et formøde med jer forældre inden testen og en tilbagemelding på resultaterne både mundtligt og skriftligt, hvor I også har mulighed for at stille spørgsmål.

Når et familiemedlem ikke har det godt,
påvirker det hele familien.
Jeg kan hjælpe dig, hvis det, du står i, virker fastlåst og problematisk.
Bettina Damsgaard psykolog i Aarhus sidder på kontor